Hvad er Aktivlejrdysten?

Kære dig, som har vist interesse for at blive medarbejder på årets Aktivlejr, der i år afholdes som en dyst. Her følger de flere informationer om årets lejr, som efter sommerferien opfølges af endnu et skriv, hvori de sidste detaljer beskrives.  

 

Vi håber at I vil læse og vende tilbage, hvis I efterfølgende har spørgsmål eller undren. Det er første år med dette koncept, så vi får garanteret brug for, at kunne justere undervejs. Vi glæder os til jeres inputs og ser frem til at samarbejde med jer om at skabe en fed lejr for landsdelens unge FDF´ere – ganske som vi plejer at gøre det, men bare lidt anderledes i år.  

Hvorfor ændre konceptet?

Ingen gider høre mere om det, men det skyldes naturligvis Corona/Covid-19. Sidste år så vi det slet ikke muligt at samle landsdelen og måtte jo desværre aflyse lejren. I år er det noget mere optimistisk – men stadig meget uvist om vi kan gennemføre en klassisk Aktivlejr. Vi ønsker ikke at ændre lejren for meget, der er så meget af stemningen og dét Aktivlejr handler om, som udspringer af samvær, nærvær og mødet med mange andre mennesker på tværs af kredsene. Dét ser vi egentlig heller ikke muligt at gennemføre i år, med de nuværende restriktioner/udsigter til kommende restriktioner. I så fald ville afviklingen af lejren skulle bære alt for mange synlige og irriterende tegn på, at tingene alligevel ikke er som de plejer at være. Men helt at undvære Aktivlejr endnu et år, vil også være et stort tab for os alle.  

Så, som så mange andre i disse corona-tider, har vi forsøgt at tænke nyt og finde et koncept der rent praktisk kan lade sig gøre og samtidig rummer de gode, tiltrængte oplevelser, som Aktivlejr plejer at være garant for. Når engang Corona er færdig med at lægge bånd på vores samvær og aktiviteter vil vi selvfølgelig genoptage den klassiske Aktivlejr. Men indtil da synes vi selv, at vi har fundet på et fedt koncept, som vi glæder os helt vildt meget til at afprøve.  

Vi håber at I er med på at prøve det af og vil gerne opfordre alle til, at italesætte det i positive vendinger overfor de unge mennesker der skal deltage. Vi er sikre på, at de også er godt og grundt trætte af at høre om alt det vi ikke kan pga. corona – så fra Aktivlejrs side vil vi slå et kæmpe slag for, at dette års lejr ikke skal afholdes i skyggen af corona, men i stedet skal have fokus på alt det fede vi kan gøre og opleve.  

Hvad er konceptet?

Hver kreds tilmelder sig lejren med x antal hold, idet de deler deltagerne i hold af 3-5 personer. De sover, spiser og etablerer lejr sammen kredsvist. I programtiden udbydes et varieret udbud af forskellige poster, som holdene skal dyste imod hinanden i. Posterne fordeles på hele Øksedals område og det er op til holdene selv at tilrettelægge hvilke poster de vil løse og hvor grundigt de vil gøre det. De kan gå benhårdt efter max antal points, eller de kan prioritere ud fra hvilke oplevelser de helst vil prøve kræfter med.  

Der laves et kort over området på vores hjemmeside, med oversigt over posternes placering. Dette opdateres 4 gange: Fredag aften, lørdag morgen, lørdag eftermiddag og søndag morgen. På denne måde kan der skiftes ud i posterne henover weekenden og holdene får mulighed for at orientere sig om de kommende timers muligheder, når de sidder med deres holdledere til måltiderne på kredspladsen.  

Holdenes points meldes løbende ind til Basen, hvorved der på hjemmesiden kan ses en opdateret scoreliste. Ved lejrens afslutning søndag vil vi overrække præmien til vinderholdet.  

posttyperne

Der skal udbydes forskellige typer af poster, så vi sikrer at alle deltagerne kan få gode oplevelser, uanset temperament, interesser osv.  

Gennemgående poster: 
Dette skal være den primære type. Hvert medarbejder-team finder på en post som kan aktivere ca. 10 hold ad gangen og gerne tager en times tid at gennemføre. Posten skal være den samme hele weekenden og vil fremgå af kortet som en post der er tilgængelig hele weekenden. Det er udelukkende postmandskabet der vurderer og tildeler points på disse poster.  

Selve pointsystemet vil vi beskrive nærmere i næste medarbejderbrev, men der vil blive tale om en simpel skala (så posterne skal stilles op, så det er simpelt for deltagerne at forstå hvad der skal til, for at score højt/lavt antal points og det også er nemmest muligt at tildele points på samme grundlag for alle holdene).  

 

Tidsbegrænsede poster: 
Som den gennemgående post af varighed og antal hold, en dog kun udbudt i et begrænset tidsrum. Det vil fremgå af kortet at denne post ikke vil være mulighed hele weekenden, men fx kun lørdag.  

Pop-up poster:  
Disse fremgår ikke af kortet, men er små udfordringer, quizzer eller lign, som pludselig bare er der. En seddel på et træ i skoven, der beskriver hvad holdene skal gøre for at få points og det er Basen der vurderer besvarelserne og tildeler points. Disse poster kan bl.a. bruges til at aktivere de hold, som måtte sidde i kø til at komme i gang på en af de gennemgående/tidsbegrænsede poster.  

Hvad kan en post gå ud på? 
Vi er sikre på, at I alle har en masse fede ideer til poster og de fleste af jer kender området ved Øksedal godt nok til at kunne få fede ideer. Med det nye koncept er området ikke nær så fastlagt, idet grupperne ikke skal have en fast base. Det gør heller ikke noget hvis nogle af posterne placeres i skoven omkring Øksedal. Så der er rig mulighed for at lave fx en forhindringsbane i trætoppene, en 1 kilometer lang kimslegs-rute igennem skoven, konkurrence i raftetårnsbyggerier, lego-tårne, enormt lange tøjkæder, drage-byggeri, snit dén træske der kan rumme størst mængde sand, find ting i skovbunden der vejer nøjagtigt det samme som deltagerne på holdet tilsammen, osv. osv.  

Vi har få kriterier for posterne og vil gerne have en tilbagemelding på jeres tanker, så vi sikrer et bredt udbud og kan forventningsafstemme i forhold til deltagernes forudsætning mv. Konceptet er nyt for os alle, så vi tillader en smule mere kontrol med posterne, end vi normalt gør i de klassiske grupper, hvor alle har lidt bedre kendskab til, hvad der kan lade sig gøre. Det håber vi på forståelse for – det er udelukkende for at sikre en god oplevelse for deltagerne. 

 

Postkriterier:  

  • Posten skal foregå udenfor. Gerne under telt/overdække, hvis I ønsker at sørge for et sådant.  
  •  Posten skal som udgangspunkt kunne aktivere ca. 10 hold samtidigt og vare omkring en times tid at gennemføre  
  • Posten skal være simpel at forstå/løse korrekt 
  • Posten skal godkendes af udvalget  
  • Der er ikke det store budget for indkøb af materialer i år (Pga. aflysningen sidste år, hvor vi havde visse udgifter uden indtægter, forsøger vi at holde udgifterne lavt i år). Lån gerne hos nabo-kredsen eller se mere om vores eksisterende materialer i lejrens container på Øksedal i næste medarbejderbrev.  

Øvrige tanker om årets lejr

– Vi påtænker at holde fast i de klassiske samlinger ved flaget, aftengudstjeneste og selvfølgelig det legendariske aftenshow lørdag aften. Med skelen til corona-restriktionerne antager vi det for at være realistisk, med kun få krav til at sætte sig med god afstand til dem fra andre kredse. Dette er et af de punkter, hvor vi holder særligt tæt øje med de aktuelle restriktioner op til lejren 

– Der vil som altid være mulighed for medarbejderbespisning indendørs. Idet vi ikke har indendørs grupper i nogle af lokalerne får vi mulighed for at benytte disse til spisning også og dermed kunne sidde med god afstand under måltiderne. Læs mere om tilmelding til spisning i næste medarbejderbrev.

– Det er endnu uvist hvor mange personer der må overnatte indendørs og hvilke rammer der bliver et krav for dette. Uanset om de nuværende restriktioner lempes eller ej, anbefaler vi, at alle som kan og vil finder en løsning til overnatning udendørs. Enten i telt, hængekøje eller bivuak. Gå gerne sammen i mindre grupper, så I kan skabe et hyggeligt setup for jeres egen lejroplevelse i weekenden. Læs mere om tilmelding til indendørs sovepladser i næste medarbejderbrev. 

– Der vil blive et krav om øjet fokus på hygiejne, god afstand og lign. under årets lejr. Vi vil gerne undgå fokus på alle de ting der distancerer os fra hinanden, men samtidigt skal lejren kunne afvikles på forsvarlig vis og efter gældende retningslinjer. Som postmandskab er I et af de eneste ”elementer” på lejren, som skaber kontaktpunkter mellem de forskellige deltagere og derfor skal I som medarbejdere være indstillet på, at overholde de til den tid gældende retningslinjer. Disse vil vi naturligvis forholde os mere konkret til når vi nærmer os lejren og melde tydeligt ud, hvad vi skal indstille os på. Lejren planlægges i øvrigt også i samarbejde med landsforbundet, så vi sikrer at alt ”går efter bogen”. 

Husk: kontakt os endelig i udvalget, hvis I har spørgsmål/inputs  

Vi glæder os helt vildt meget til, at vi endelig kan samles og nyde en hel masse af alt dét, som gør FDF værd at bruge sin tid på. Og vi ved at de unge mennesker rundt om i kredsene er SÅ klar til en fed weekend med AktivlejrDYSTEN!